HR EN

Play Your Airport Challenge
in Zagreb 2024

REGISTER HERE

Sastajalište (Meeting point)

Sastajalište u zračnoj luci

Nađite se sa svojim suputnicima na našim Sastajalištima

Službena sastajališta Zračne luke Zagreb označena su simbolima, te se nalaze na sljedećim lokacijama:
 
Međunarodni odlasci, nakon kontrole putovnica i sigurnosnog pregleda: u blizini izlaza 21 i 22 te izlaza 23 i 24.
Odlasci, prije sigunosnog pregleda: uz Info desk Zračne luke Zagreb, 2 kat.

Samo slijedite znakove. 

Točne lokacije pogledajte na Mapi terminala.