HR EN

Usluga nošenja prtljage

Usluga nošenja prtljage naplaćuje se dodatno po cijeni od 25,00 Eura (do 4 kom prtljage), uvećano za PDV.

Uslugu je moguće organizirati u slučajevima kada će ista biti dostupna.