HR EN

Politika privatnosti

OBRADA OSOBNIH PODATAKA-KONTROLA UKRCAJNIH PROPUSNICA

Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. i MZLZ-Upravitelj zračne luke Zagreb d.o.o. (dalje u tekstu zajedno: MZLZ) prikuplja i obrađuje osobne podatke putnika s valjanim ukrcajnim propusnicama u svrhu vršenja kontrole pristupa štićenoj strani zračne luke i upućivanja na daljnji tjelesni sigurnosni pregled onih putnika koji posjeduju valjanu ukrcajnu propusnicu. MZLZ skeniranjem valjanih ukrcajnih propusnica od putnika prikuplja sve podatke koji su sadržani na ukrcajnog propusnici (ime i prezime, broj leta, destinacija, broj ukrcajne propusnice) te navedene podatke koristi samo kako bi na daljnji tjelesni sigurnosni pregled uputili one putnike koji posjeduju valjanu ukrcajnu propusnicu i u svrhu dokaza prema ovlaštenim tijelima, aviokompaniji o čijem se putniku radi te samom putniku da je određeni putnik u određeno vrijeme propušten u zračnoj luci na tjelesni sigurnosni pregled. Osobne podatke dobivene ovom obradom MZLZ će čuvati maksimalno 12 mjeseci od datuma njihovog primitka ili dulje u slučaju vođenja sudskog spora gdje se koristi osobni podatak dobivan ovom obradom.

MZLZ neće koristiti osobne podatke dobivene na ovaj način u bilo koju drugu svrhu osim one koja je ovdje određena. Navedena obrada osobnih podatka putnika nužna je radi sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa i temelji se na zakonskoj obvezi MZLZ-a koja proizlazi iz sljedećih propisa:
 • Uredba (EZ) br. 300/2008 europskog parlamenta i vijeća od 11. ožujka 2008. o zajedničkim pravilima u području zaštite civilnog zračnog prometa i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2320/2002
 • Provedbena uredba komisije (EU) 2015/1998 od 05. studenog 2015. o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz područja zaštite zračnog promete
 • Provedbena odluka komisije C(2015)8005 od 16.11.2015 o utvrđivanju detaljnih mjera za provedbu zajedničkih osnovnih standarda iz područja zaštite zračnog promete
 • Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa Republike Hrvatske izdanje 3
 • Aerodromski program zaštite civilnog zračnog prometa međunarodne zračne luke Zagreb

MZLZ za ovu obradu osobnih podatka koristi podizvođača društvo SECURITAS HRVATSKA d.o.o. koje društvo u ime i za račun MZLZ-a skenira ukrcajne propusnice putnika radi vršenja kontrole pristupa štićenoj strani zračne luke i upućivanja na daljnji tjelesni sigurnosni pregled onih putnika koji posjeduju valjanu ukrcajnu propusnicu, te će MZLZ promjenu podizvođača kao i bilo koje druge promjene vezane za ovu obradu osobnih podataka objaviti na službenim web stranicama te na pultu za kontrolu ukrcajnih propusnica.

Posjetitelji Zračne luke Franjo Tuđman imaju sljedeća prava radi zaštite svojih osobnih podatka koje MZLZ obrađuje na ovaj način:
 • Pravo na pristup
 • Pravo na ograničenje obrade

MZLZ je voditelj obrade vaših osobnih podataka te za sva pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka možete kontaktirati službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresi DPO@zag.aero

MZLZ ovu obradu osobnih podatka štiti na način da je pristup elektronskim bazama podataka koje sadrže osobne podatke dobivene ovom obradom omogućen samo putem osobno određenog korisničkog imena i lozinke, te da je pristup serverskoj opremi sustava pod video nadzorom i kontrolom pristupa.
Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno, možete uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb ili na e-mail: azop@azop.hr.


OBRADA OSOBNIH PODATAKA-VIDEO NADZOR

Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. , MZLZ-Upravitelj zračne luke Zagreb d.o.o., MZLZ-Zaštita d.o.o i MZLZ-Zemaljske usluge d.o.o. (dalje u tekstu zajedno: MZLZ) prikuplja i obrađuje osobne podatke svih posjetitelja prostora zračne luke korištenjem sustava video nazora koji bilježi podatke izgleda i kretanja osoba i stvari. Opseg prikupljanja i daljnja obrada podataka korištenjem sustava video nadzora je ograničena na:
 • efikasnu zaštitu i osiguranje ljudi, imovine, operativnih površina, uređaja, objekta, instalacija, uređaja i opreme na Zračnoj luci Franjo Tuđman,
 • sprječavanje protupravnih radnji,
 • protuprovalno, protuprepadno i protusabotažno djelovanje,
 • utvrđivanja odgovornosti MZLZ-a prema trećim stranama odnosno odgovornosti trećih strana prema MZLZ-u u svezi usluga u Zračnoj luci Franjo Tuđman, u slučajevima izvršavanja zakonskih obveza MZLZ-a kao i kada je to nužno u svrhu zakonitih interesa Društva i Povezanih društava ili trećih strana kojima se sadržaj sustava video nadzora otkriva .

MZLZ neće koristiti osobne podatke dobivene na ovaj način u bilo koju drugu svrhu osim one koja je ovdje određena. Osobni podatci dobiveni ovom obradom automatski se brišu nakon 30 (trideset) dana od dana spremanja na eksterno diskovno polje, osim u slučaju kada je kapacitet eksternog servera popunjen u kojem slučaju će se video zapisi čuvati kraće od 30 (trideset) dana. Čuvanje video zapisa nakon 30 dana moguće je u slučaju vođenja sudskog spora gdje se koristi osobni podatak dobivan ovom obradom.

Navedena obrada osobnih podatka putnika temelji se na legitimnom interesu MZLZ-a te na zakonskoj obvezi MZLZ-a koja proizlazi iz sljedećih propisa:
 • ICAO Aneksa; Doc, 9859 SARP, Global Aviation Safety Plan;
 • Eureopan Aviation Safety Plan;
 • Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa Republike Hrvatske izdanje 3,
 • Aerodromski program zaštite civilnog zračnog prometa međunarodne zračne luke Zagreb
 • Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu
 • Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14);
 • Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10, 139/10);
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03);
 • Zakon o kritičnim infrastrukturama (NN 156/13) i drugih akata koji proizlaze iz tog Zakona;
 • Uredba o kriterijima za odabir, mjerama za zaštitu te načinu označavanja vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu (NN 63/2011),

MZLZ će sve promjene vezane za ovu obradu osobnih podataka objaviti na službenim web stranicama.

Posjetitelji Zračne luke Franjo Tuđman imaju sljedeća prava radi zaštite svojih osobnih podatka koje MZLZ obrađuje na ovaj način:

Pravo na ograničenje obrade i pravo na pristup ukoliko je  tehnički izvedivo .
MZLZ je voditelj obrade vaših osobnih podataka te za sva pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka možete kontaktirati službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresi DPO@zag.aero ovu obradu osobnih podatka štiti na način da je pristup elektronskim bazama podataka koje sadrže osobne podatke dobivene ovom obradom omogućen samo putem osobno određenog korisničkog imena i lozinke, te da je pristup serverskoj opremi sustava pod video nadzorom i kontrolom pristupa.
Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno, možete uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb ili na e-mail: azop@azop.hr.
 

OBRADA OSOBNIH PODATAKA-PRIGOVOR POTROŠAČA, UPITI KORISNIKA

Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. , MZLZ-Upravitelj zračne luke Zagreb d.o.o., MZLZ-Zaštita d.o.o i MZLZ-Zemaljske usluge d.o.o. (dalje u tekstu zajedno: MZLZ) prikuplja i obrađuje osobne podatke posjetitelja/putnika Zračne luke Franjo Tuđman putem službene web stranice ili putem pisanog obrasca na kojima putnici imaju pravo uputiti svoj prigovor na određene usluge pružene od strane MZLZ-a ili putem koje posjetitelji/putnici imaju pravo uputiti određeno pitanje ili sugestiju MZLZ-u . Osobne podatke koje MZLZ ovim putem prikuplja su ime i prezime, e-mail adresa i adresa stanovanja. Osobni podaci MZLZ koristi isključivo u svrhu obrade prigovora - pripreme odgovora. Slanjem popunjenog obrasca pristajete da MZLZ u navedenu svrhu (obrade prigovora - pripreme odgovora ) koristi Vaše osobne podatke uključujući provjeru sa trećima stranama koje su potrebne za obradu prigovora-pripremu odgovora. Osobne podatke dobivene ovom obradom MZLZ će čuvati maksimalno 12 mjeseci od datuma njihovog primitka ili dulje u slučaju vođenja sudskog spora gdje se koristi osobni podatak dobivan ovom obradom ili ukoliko rješavanje prigovora traje dulje od 12 mjeseci.

MZLZ može osobne podatke dobivene od putnika/posjetitelja u ovu svrhu podijeliti sa svojim podizvođačima koji pružaju usluga održavanja i upravljanja web stranicama MZLZ-a, pružaju usluge i / ili obrađuju osobne podatke u ime i za račun MZLZ-a. Tamo gdje je takvo dijeljenje osobnih podatka učinjeno, MZLZ će osigurati da takvi podizvođači slijede iste mjere zaštite vaših osobnih podataka, kao i MZLZ.

Putnici/korisnici Zračne luke Franjo Tuđman imaju sljedeća prava radi zaštite svojih osobnih podatka koje MZLZ obrađuje na ovaj način:
 • Pravo na pristup
 • Pravo na ograničenje obrade
 • Pravo na ispravak
 • Pravo na prigovor.

MZLZ je voditelj obrade vaših osobnih podataka te za sva pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka možete kontaktirati službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresi DPO@zag.aero

MZLZ ovu obradu osobnih podatka štiti na način da je pristup elektronskim bazama podataka koje sadrže osobne podatke dobivene ovom obradom omogućen samo putem osobno određenog korisničkog imena i lozinke.
Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno, možete uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb ili na e-mail: azop@azop.hr.


OBRADA OSOBNIH PODATAKA-SUSTAV ZA PREPOZNAVANJE REGISTARSKIH OZNAKA (LPR SUSTAV)

Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. (dalje u tekstu: MZLZ) prikuplja i obrađuje osobne podatke svih posjetitelja koji koriste parkiralište za putnike i posjetitelje te zonu kratkotrajnog zaustavljanja na Zračnoj luci Franjo Tuđman (dalje u tekstu: ''ZAG'') korištenjem sustava za automatsko prepoznavanje registarskih oznaka (dalje u tekstu: ''LPR sustav''). LPR sustav, prilikom ulaska na i izlaska sa parkirališta, fotografira vozilo i registarsku oznaku vozila posjetitelja koji koriste parkiralište na ZAG-u. Opseg prikupljanja i daljnja obrada podataka korištenjem LPR sustava je ograničena na:
 • izvršenje ugovora sukladno Uvjetima korištenja parkirališta i zone kratkotrajnog zaustavljanja Zračne luke Franjo Tuđman (dalje u tekstu: ''Uvjeti            parkirališta''). Uvjeti parkirališta dostupni su na web stranici MZLZ-a. 
 • sprječavanje protupravnih radnji,
 • rješavanje bilo kakvih pritužbi te zaprimljenih upita.
MZLZ neće koristiti osobne podatke dobivene na ovaj način u bilo koju drugu svrhu osim one koja je ovdje određena. Osobni podatci dobiveni ovom obradom čuvaju se 5 godina ili dulje slučaju vođenja sudskog spora u kojem se koristi osobni podatak dobivan ovom obradom.

Navedena obrada osobnih podatka putnika temelji se na ugovornom odnosu, legitimnom interesu MZLZ-a, te zakonskoj obvezi MZLZ-a koja proizlazi iz sljedećih propisa:
 • ICAO Aneksa; Doc, 9859 SARP, Global Aviation Safety Plan;
 • European Aviation Safety Plan;
 • Nacionalni program zaštite civilnog zračnog prometa Republike Hrvatske izdanje 3,
 • Aerodromski program zaštite civilnog zračnog prometa međunarodne zračne luke Zagreb
 • Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu
 • Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14);
 • Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10, 139/10);
 • Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite (NN 198/03);
 • Zakon o kritičnim infrastrukturama (NN 156/13) i drugih akata koji proizlaze iz tog Zakona;
 • Uredba o kriterijima za odabir, mjerama za zaštitu te načinu označavanja vojnih i drugih objekata posebno važnih za obranu (NN 63/2011),

MZLZ za ovu obradu osobnih podatka koristi podizvođača društvo ECCOS-INŽENJERING d.o.o.koje društvo održava LPR sustav te će MZLZ promjenu podizvođača kao i bilo koje druge promjene vezane za ovu obradu osobnih podataka objaviti na službenim web stranicama te na šalteru za naplatu parkiranja u prizemlju putničkog terminala ZAG-a.

Posjetitelji ZAG-s imaju sljedeća prava radi zaštite svojih osobnih podatka koje MZLZ obrađuje na ovaj način:
 • pravo na informiranje o obradi osobnih podataka,
 • pravo na pristup,
 • pravo na ispravak i brisanje,
 • pravo na ograničenje obrade,
 • pravo na prenosivost podataka i
 • pravo na prigovor.
Napominjemo da imate pravo zahtijevati gore navedeno, ali prema propisima o zaštiti osobnih podataka dužni smo prije pružanja bilo kakvih informacija potvrditi Vaš identitet te Vam pružiti obrazloženje u slučaju Vašem zahtjevu nismo u mogućnosti udovoljiti. U slučaju zahtjeva s Vaše strane obavijestit ćemo Vas je li Vaš zahtjev odobren.
MZLZ je voditelj obrade vaših osobnih podataka te za sva pitanja u vezi s obradom vaših osobnih podataka možete kontaktirati službenika za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresi DPO@zag.aero. Ovu obradu osobnih podatka MZLZ štiti na način da je pristup elektronskim bazama podataka koje sadrže osobne podatke dobivene ovom obradom omogućen samo putem osobno određenog korisničkog imena i lozinke.
Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno, možete uložiti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000, Zagreb ili na e-mail: azop@azop.hr.